Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

PZP kalkulačka – porovnanie a výpočet PZP online!

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia nemusí byť iba povinnosťou, ale aj výhodným dodržaním zákona. Preto kalkulačka PZP online porovnáva ponuky všetkých poisťovní a pre klienta ich zoradí podľa ceny. Má tak možnosť vybrať si to najvýhodnejšie PZP online, či už z hľadiska ceny alebo iných osobných kritérií. Kalkulačka na výpočet povinného zmluvného poistenia mu tak ušetrí čas aj peniaze, pretože si zistí všetko, čo potrebuje, jednoducho, rýchlo a na jednom mieste – online. Využite preto aj vy služby porovnávacej kalkulačky a uzatvorte si PZP online a výhodne!

Rozšírte si poistné krytie aj o ďalšie riziká

Pre mnohých vodičov je uzatvorenie PZP len zákonnou povinnosťou, a preto pri voľbe najvhodnejšieho poistenia zvažujú najmä cenu. Zákonné poistenie však môže vaše auto chrániť oveľa viac, než si myslíte. Formou dobrovoľných pripoistení môžete rozšíriť rozsah poistného krytia a zvýšiť tak zabezpečenie vášho auta. Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne pripoistenia a vaše PZP si môžete vyskladať presne podľa vašich špecifických potrieb.

Pripoistenie úrazu posádky

S týmto pripoistením rozšírite rozsah vášho poistného krytia v rámci PZP pre prípad úrazu vodiča alebo všetkých prepravovaných osôb. Každá poisťovňa, ktorá ponúka tento typ pripoistenia, má iný rozsah poistného krytia. Pred uzatvorením si preto dôkladne zvážte, či chcete zabezpečiť poistné krytie len pre vodiča alebo aj pre ostatných členov posádky.

Pripoistenie živlu

Pripoistenie rozširuje rozsah poistného krytia PZP pre prípad poškodenia vášho auta následkom vyčíňania prírodného živlu. Nárok s ním máte na náhradu škody, ak bolo vaše auto poškodené následkom blesku, požiaru, výbuchu, krupobitia, víchrice, pádu stromov, skál, zemín či ďalších predmetov. Taktiež vás pripoistenie živlu kryje aj pri povodniach, zosuvoch pôdy, lavínach a ďalších živelných pohromách. Vhodné je najmä pre vodičov, ktorí žijú alebo často cestujú do oblastí, kde je zvýšená pravdepodobnosť vyčíňania prírodných živlov.

Pripoistenie stretu so zverou

Na slovenských cestách môžete často natrafiť aj na divú zver. Výsledkom tejto nešťastnej náhody môže byť usmrtenie zvieraťa a taktiež aj poškodenie alebo zničenie niektorých častí vášho vozidla. S pripoistením stretu so zverou máte nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v takejto situácií. Pri voľbe pripoistenia si však dajte pozor na to, že každá poisťovňa určuje iné podmienky pre uplatnenie nároku na náhradu škody.

Pripoistenie čelného skla

Čelné sklo vášho auta si môžete pripoistiť pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia za predpokladu, že neprišlo k poškodeniu iných častí na vozidle. Na základe toho pripoistenia máte nárok na náhradu výdavkov spojených s opravou alebo výmenou poškodeného čelného skla.

Pripoistenie výtlku

Na základe pripoistenia výtlku máte nárok na náhradu škody, ak dôjde k náhodnému a nepredvídateľnému poškodeniu vášho auta v dôsledku zlého stavu vozovky. Pri tomto pripoistení si dôkladne preštudujte podmienky, nakoľko každá poisťovňa presne definuje zlý stav vozovky. Taktiež majte na pamäti, že poistné plnenie platí iba na území Slovenska.

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Klasické asistenčné služby sú v rámci PZP väčšinou zadarmo. Na základe pripoistenia rozšírenej asistencie máte nárok na väčší rozsah asistenčných služieb a vyššie limity poistného krytia. Toto pripoistenie sa odporúča najmä pre vodičov z povolania a motoristov, ktorí často jazdia do zahraničia alebo pravidelne absolvujú dlhé a náročné cesty.