Ako uzavrieť PZP online?

Pre výpočet a porovnanie cien povinného zmluvného poistenia a následné uzatvorenie zmluvy budete potrebovať údaje z vášho občianskeho preukazu a z osvedčenia o evidencii.

1. VÝPOČET PZP online: zadanie základných údajov

2. POROVNANIE PZP online: výber najvýhodnejšej ponuky povinného zmluvného poistenia

Porovnané a prehľadne zoradené sú:

Zároveň si môžete zvoliť niektoré z ponúkaných pripoistení a rozšíriť si tak poistné krytie PZP.

3. UZATVORENIE PZP: doplnenie potrebných údajov, ich kontrola a odoslanie návrhu poistenia

- je tu možnosť zadať aj vaše vlastné poznámky či pripomienky

4. ZMLUVA O PZP: zmluva bude doručená elektronicky

- poistnú zmluvu obdržíte na svoju e-mailovú adresu, ktorú ste zadali vo formulári

- spolu so zmluvou vám budú doručené aj potrebné doklady a poistné podmienky

- potvrdzujúci e-mail je zasielaný automaticky po uzatvorení poistenia, v prípade, ak by nastal problém s doručením, kontaktujte našich pracovníkov telefonicky alebo e-mailom

5. POTVRDENIE SÚHLASU: vytlačte si doklady a zaplaťte poistné

- označené dokumenty, ktoré nájdete v prílohe e-mailu, si vytlačte, tie potrebné umiestnite do vozidla (biela karta, zelená karta, správa o nehode)

- poistné (podľa dohodnutých podmienok) je potrebné uhradiť najneskôr do začiatku platnosti poistenia, resp. dátumu splatnosti, a to formou zvolenou pri zadávaní objednávky:

Dôležité: Poisťovňa po spracovaní poistnej zmluvy posiela potvrdzujúce dokumenty poštou. Keďže je to však oveľa neskôr po uzatvorení poistenia, k dispozícii máte potvrdenia zaslané od nás na e-mail, ktoré sú rovnako platné.

2011 - 2018 © kalkulackapzp.sk