Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Poisťovňa Astra už nie je súčasťou poistného trhu PZP

20. 5. 2016

Posledná poisťovňa, ktorá vstúpila na slovenský trh povinného zmluvného poistenia, už poistenie neposkytuje. Poisťovňa Astra sa totiž dostala vďaka svojej materskej spoločnosti sídliacej v Rumunsku do vážnych finančných problémov. Nepomohol jej ani ozdravný plán z roku 2014 a dňa 26.8.2015 jej bolo odobrané povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Aj na Slovensku tak s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutie (31.8.2015) poisťovňa Astra ukončila svoju činnosť.

Rumunský prvostupňový súd v Bukurešti rozhodol dňa 3.12.2015 o začatí likvidácie. Keďže sa však kompetentní odvolali, čakalo sa až na vyjadrenie druhostupňového súdu, ktorý rozhodnutie potvrdil, a to sa stalo právoplatným dňa 28.4.2016.

Od tohto dátumu tak beží likvidácia poisťovne a klientom a poškodeným by mali byť preplatené všetky pohľadávky voči poisťovni, ktoré si nárokovali prostredníctvom rumunského alebo slovenského garančného fondu. Žiadnu novú zmluvu PZP či iného poistného produktu si už klienti v poisťovni Astra nemôžu uzatvoriť.