Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Nový zákon o cestnej premávke bude platný od mája

9. 2. 2017

Za účelom zosúladenia našich právnych predpisov s legislatívnymi požiadavkami Európskej únie spracovalo ministerstvo dopravy nový zákon o cestnej premávke, ktorý vstúpi do platnosti v máji tohto roku.

Nový zákon upravuje najmä podmienky schvaľovania vozidiel, kontroly technického stavu vozidiel a tiež dohľad nad trhom. Cieľom novej právnej úpravy je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a tiež ochranu životného prostredia. V neposlednom rade sa má na základe nového zákona zabezpečiť aj rovnosť hospodárskej súťaže a používanie len technicky schopných motorových vozidiel.

Medzi zásadné zmeny, ktoré prináša nová právna regulácia, patrí aj zvýšenie bezpečnosti pri kúpe vozidla. Po novom je predajca povinný v každej cenovej ponuke, zmluve a ostatných propagačných materiáloch uvádzať aj VIN číslo vozidla a pravdivé údaje z tachometra. Zákon taktiež umožňuje registráciu vozidiel s pravostranným riadením a sprísňuje pravidlá pre čerstvých vodičov. Ak počas prvých dvoch rokov od získania vodičského oprávnenia závažne porušia zákon, pri druhom porušení im bude vodičský preukaz odobraný a bude im uložená povinnosť absolvovať preškolenie.