Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Môžu vodiči rátať s odkladom platby poistného za PZP?

1. 5. 2020

V tejto neľahkej situácii sa mnohí z nás dostali do finančných ťažkostí. Vláda sa ľuďom snaží pomôcť napríklad odkladom splátok úverov alebo zrušením pokút za neplatnú TK a EK. Povinné zmluvné poistenie pritom tiež nie je najmenší výdavok a odklad platieb poistného by mnohí určite uvítali. Je takáto úľava v súčasnej situácii možná?

Hoci je situácia teraz komplikovaná a náročná, poisťovne poskytujú svoje služby aj naďalej. Neobmedzili ani šetrenia a vyplácanie poistných udalostí. Klienti tak môžu s riadnou poistnou ochranou stále rátať. Na to, aby poisťovne spoľahlivo fungovali aj naďalej však potrebujú určitý zdroj prijímu, ktorý predstavuje najmä uhradené platby poistného. Bez takého prijímu by sa poisťovne mohli dostať do existečných problémov, čo by mohlo priniesť komplikácie aj pre ich klientov. V záujme zabezpečenia riadnej prevádzky poisťovní a poistnej ochrany klientov sa teda neočakáva, že by poisťovne pristúpili k odkladu platieb poistného za zákonné poistenie. Povinnosť mať platné PZP je naďalej platná pre každé vozidlo, ktoré je prihlásené na dopravnom inšpektoráte. Vláda nevydala žiadne nariadenie, podľa ktorého by si klienti mohli odložiť platbu za poistné, alebo by im mohla byť odpustená pokuta za neplatnú zákonnú poistku. Preto si svoju zákonnú splňte, pretože takéto „šetrenie“ by vás nakoniec mohlo vyjsť veľmi draho.