Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Do PZP sa zavádza systém bonusov a malusov

19. 2. 2015

Diskusie a návrhy ohľadom nového zákona o poisťovníctve dostali svoju finálnu podobu. Schválená bola novela zákona, ktorá istým spôsobom ovplyvňuje a mení aj zákon o povinnom zmluvnom poistení. Čo prinesie táto zmena poisťovniam a ich klientom?

Zodpovednosť pri šoférovaní sa premietne do ceny PZP

Novinka zavádza do zákonného poistenia systém bonusov a malusov. V praxi to znamená, že ak jazdíte bez nehôd, budete mať nárok na zľavu z ceny poistného. Naopak, za spôsobenie škodovej udalosti vás poisťovňa „odmení“ vyšším poistným. Doteraz ste sa v poisťovniach mohli stretnúť len s bonusom za bezškodový priebeh, ktorý aj tak nevyužívali všetky poisťovne. Teraz, podľa nového zákona, poisťovne budú musieť pri stanovení ceny zohľadňovať škodový priebeh vodiča. Ich malou výhodou je, že zákon im neurčuje spôsob a pravidlá, podľa ktorých postupovať. Nie je však rovnako upresnené, ako má poisťovňa zisťovať škodovosť klienta. Zatiaľ neexistuje centrálny systém nehôd, z ktorého by mohla čerpať. To by sa však v budúcnosti malo meniť, uvidíme však kedy. Zostáva jej tak spoliehať sa na potvrdenia o škodovom priebehu, ktoré pri skončení poistenia zasielajú poisťovne. Tie však nemusia pokrývať celé obdobie. Uvidíme tak časom, ako sa s tým poisťovne aj klienti popasujú a či budú takí spokojní ako sa javia teraz.

Nové poistenie už v ktorejkoľvek poisťovni

Ak vám niekedy poisťovňa vypovedala zmluvu z dôvodu nezaplatenia poistného, určite viete, že ste si museli novú zmluvu uzatvoriť znovu u nej. Nový zákon však toto mení. Podľa neho už nie ste povinný využiť predchádzajúceho poisťovateľa, ale môžete sa rozhodnúť aj pre iného. Väčšina klientov sa tak určite poteší, keďže si budú môcť vybrať možno aj lacnejšiu variantu.

Maximálna výpovedná lehota je 3 mesiace

A je to čierne na bielom! Ak aj doteraz niektoré poisťovne po nezaplatení poistného vypovedali zmluvu aj po polroku a žiadali doplatiť dlžné poistné od klienta, už to nebude možné. Zákon zjednocuje a udáva maximálnu výpovednú lehotu na 3 mesiace a poisťovne sa ňou budú musieť riadiť.
A to všetko už o 1. apríla 2015!