Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Predčasné zrušenie PZP – je to možné?

Uzatvorili ste si povinné zmluvné poistenie a potom ste zistili, že iná poisťovňa vám dá výhodnejšiu ponuku? Zúfať nemusíte, pretože vaše PZP môžete zrušiť. Musíte sa však riadiť podľa zákona.

Občiansky zákonník umožňuje klientovi zrušiť PZP predčasne dvomi spôsobmi:

  • Vypovedaním poistnej zmluvy musíte tak však učiniť do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia. To znamená, že ak si uzatvoríte zákonnú poistku napríklad 1.3., do 30.4. ju môžete kedykoľvek vypovedať
  • Nezaplatením poistného – tento spôsob je náročnejší. Poisťovňa je povinná doručiť poistníkovi výzvu na zaplatenie poistného, pričom poistník by mal poistné zaplatiť do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy. Môže sa však stať to, že poisťovňa túto výzvu klientovi nedoručí a poistné uhradené nebude. V takom prípade príde k zániku poistenia do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Klient však musí rátať stým, že poisťovňa od neho môže požadovať uhradenie alikvótnej čiastky za obdobie, počas ktorého bolo poistenie platné.

Dobré vedieť: 1.4.2015 vstúpila do platnosti novela zákona o PZP, ktorá klientovi povoľuje poistiť sa po zániku poistenia v inej poisťovni než v tej, u ktorej mal predtým uzatvorené PZP. Dovtedy platilo pravidlo, že ak prišlo k zániku poistenia, poistník bol povinný poistiť sa v tej istej poisťovni.

PZP, ktoré si nerozmyslíte

PZP teda môžete zrušiť aj skôr. Sú to však zbytočné opletačky, ktorým sa ľahko vyhnete tak, že svoju voľbu povinného zmluvného poistenia si starostlivo premyslíte. Vďaka porovnaniu cien PZP to však nič náročné nebude. Ak hľadáte výhodnú zákonnú poistku, takú, s ktorou budete naozaj spokojný, tu ste na správnom mieste!