Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Správny postup pri dopravnej nehode

Autonehoda je náročná udalosť pre všetkých zúčastnených. Dôležité je zachovať rozvahu a dodržať nasledovný postup:

1.      Miesto nehody riadne označte

Ešte pred vystúpením z auta zapnite varovné svetlá a následne si oblečte reflexný odev. Potom označte miesto nehody pomocou výstražného trojuholníka, ktorý umiestnite na cestu tak, aby bol pre ostatných vodičov dobre viditeľný.

2.      Poskytnite prvú pomoc

Ak pri nehode prišlo k zraneniu osoby, bezodkladne jej poskytnite prvú pomoc a privolajte záchrannú službu. Nepodceňujte ani vlastné zranenia a spolupracujte s privolanými záchranármi.

Záchrannú službu privoláte zavolaním na číslo 112 alebo 155. Operátorovi detailne opíšte, v akom stave sú všetci zúčastnení a ďalej postupujte podľa pokynov operátora.

3.      Kontaktujte políciu

Mužov zákona je k autonehode nutné privolať v týchto prípadoch:

  • jeden z vodičov je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
  • bola zranená alebo usmrtená osoba,
  • účastníci nehody sa nezhodujú v tom, kto kolíziu spôsobil,
  • bola zrazená divá zver,
  • jeden zo zúčastnených vodičov ušiel z miesta nehody,
  • škoda, ktorá pri autonehody vznikla prevyšuje sumu 3 990 €,
  • prišlo k poškodeniu majetku štátu, obce, alebo tretej osoby,
  • zúčastneným vodičom nie je jasný presný priebeh nehody.

4.      Priebeh a miesto nehody zdokumentujte

Každú dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť je potrebné zdokumentovať písomne a tiež aj prostredníctvom vytvorenia fotografického či video záznamu.

S druhým vodičom spíšte Správu o nehode. Tlačivo vyplňte pravdivo a čitateľne. Je dôležité, aby vypísanú Správu o nehode potvrdili obaja vodiči svojím podpisom. V opačnom prípade vám ju poisťovňa neuzná.

Z miesta nehody vyhotovte fotografie. Dbajte na to, aby boli dostatočne ostré a čo najlepšie zachytávali vzniknutú situáciu. Tiež môžete vyhotoviť aj videozáznam.

5.      Poistnú udalosť nahláste

V prípade, že sa nehoda stala na území Slovenska, poistnú udalosť musíte nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy k nej došlo. Ak sa nehoda stala v zahraničí, musíte ju nahlásiť do 30 dní. Poisťovni doložte spísanú Správu o nehode, vyhotovenú fotodokumentáciu a záznam od polície.