Prečo uzatvoriť PZP?

Povinné zmluvné poistenie – áno či nie? Otázka vhodná možno pri havarijnom poistení, v prípade PZP je však viac ako zbytočná! Toto poistenie je totiž povinné zo zákona. Ak predsa len zvažujete, že si PZP online neuzavriete, jedinou možnosťou je predaj auta. Každé motorové vozidlo – či už jazdené alebo stojace v garáži, musí byť poistené. V prípade, že na aute jazdíte, no i tak ho nemáte poistené, rátajte s tým, že okrem pokút za neuzatvorené PZP budete musieť v prípade nehody hradiť všetky náklady s tým spojené sám – z vlastného vrecka!

Povinné zmluvné poistenie, ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zabezpečuje hradenie vzniknutých škôd plynúcich z jeho prevádzky. V praxi to znamená, že ak držiteľ motorového vozidla spôsobí dopravnú nehodu, škody takto vzniknuté budú hradené z jeho PZP. Uhrádzať ich teda bude poisťovňa vodiča, ktorý škodu spôsobil. Čo všetko PZP online kryje? Uhrádzané sú napríklad:

Zákon zaručuje, že poškodenému môže byť nahradená škoda až do výšky 5 mil. eur v prípade poškodenia zdravia a 1 mil. eur v prípade poškodenia majetku.

Pokuty a ďalšie finančné náklady

Neuzatvorenie PZP je považované za priestupok a dotyčnému hrozí pokuta až do výšky 3 320 Eur. Pokuta však nie je jediná finančná položka, ktorú bude musieť vinník nehody uhrádzať.

V prípade, že vodič, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, nemá uzatvorené PZP alebo PZP online, okrem pokuty v konečnom dôsledku hradí aj celú škodu.

Hoci poškodenému nahradí škodu Slovenská kancelária poisťovateľov zo svojho garančného fondu, vinník bude musieť následne celú výšku škody kancelárií vrátiť, a to z vlastných peňazí. Náklady spojené s čo i len s „ľahkou“ autonehodou sa tak môžu vyšplhať do astronomických výšok. A to úplne zbytočne!

Uzavrieť či neuzavrieť? To je otázka!

...rozhodne však menej pálčivá, ako tá, ktorú si kládol Shakespearov Hamlet.

Ste majiteľom či nájomcom motorového vozidla a chcete ušetriť? Neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia nie je práve tým najlepším spôsobom. Ušetriť totiž možno aj inak a oveľa lepšie!

Nikto nečaká, že sa bežný človek bude vyznať vo vrtkavom a často zložitom svete poistenia. Nie je preto hanbou, ak pri rozhodovaní potrebuje navigáciu a pomoc. Vyplnenie poistnej zmluvy a zaplatenie poistného je síce dôležitou, ale až konečnou fázou poistného vzťahu.

Ako sa hovorí, dôležitý je prvý krok: v tomto prípade je ním výber poisťovne. Ak chcete uzavrieť PZP online, ktoré by bolo pre Vás výhodné, využite kalkulačku PZP. Tá Vám v priebehu niekoľkých sekúnd porovná ceny poistného v jednotlivých poisťovniach šité presne na Vašu mieru. Okrem výpočtu cien PZP online Vám dokáže kalkulačka vypočítať aj najvýhodnejšiu cenu havarijného poistenia. Preto neváhajte a vyskúšajte ju! Za pokus nič nedáte!

2011 - 2018 © kalkulackapzp.sk