Kalkulačka PZP Vám uľahčí výber poistenia

Povinné zmluvné poistenie – PZP - je nevyhnutnou výbavou každého, kto vlastní automobil, motorku, alebo iné vozidlo, pre ktoré zo zákona vyplýva povinnosť toto poistenie mať. PZP chráni držiteľa vozidla pred finančnými stratami v dôsledku škôd, ktoré spôsobí ako vinník nehody. A hoci sa uzatvorenie PZP môže mnohým javiť ako zbytočná povinnosť – opak je pravdou! Skutočnú úľavu, ktorá súvisí s uzatvorením PZP pocíti vodič až vtedy, keď sa mu na cestách niečo stane!

Ako je to s cenou a výpočtom PZP?

Kedysi bolo povinné zmluvné poistenie monopolom Slovenskej poisťovne a stálo rovnako pre všetkých. Po demonopolizácii PZP začalo tento produkt ponúkať niekoľko poisťovní, dnes ich je na trhu jedenásť a združuje ich Slovenská kancelária poisťovateľov. V súvislosti s konkurenčným bojom a snahou poisťovní o získanie najmä bezškodových klientov, pristúpili poisťovacie ústavy k výraznému rozdeľovaniu klientov, k tzv. segmentácii.

Najdôležitejšie - primárne segmentačné kritériá pri PZP online:

Na rozdiel od iných krajín, slovenské poisťovne uplatňujú pri výpočte PZP tzv. malus iba krátko, od 1.4.2015. Dovtedy sa zvyšovanie cien poistného pre vodičov, ktorí spôsobili nehodu, u nás neuplatňovalo. Od tohto dátumu však každý, kto za ostatné obdobie (2, 3, 4 roky, ... – záleží od poisťovne), spôsobil poistnú udalosť, môže očakávať zvýšenie poistného.

Okrem primárnych segmentačných kritérií však určujú poisťovne výšku poistného pre PZP aj podľa sekundárnych kritérií.

Niektoré sekundárné segmentačné kritériá:

Podľa počtu a rôznorodosti týchto kritérií môže byť logicky výsledkom veľký počet rôznych cien pre PZP online – jedna poisťovňa napríklad uvádza, že má niekoľko desaťtisíc kombinácií poistného – teda ceny poistenia. Hoci základné krytie škôd je zo zákona rovnaké pre PZP u všetkých poisťovní, v konečnom dôsledku môžu poisťovne ponúkať aj nadštandardné produkty – s vyšším krytím, pripoisteniami, resp. nadštandardnými asistenčnými službami. Všetko však v súlade s platnou legislatívnou pre PZP.

Kvalita za nízku cenu?!

Hovorí sa, že žijeme v dobe neobmedzených možností. Nech to znie akokoľvek pozitívne, občas nám toto neobmedzené množstvo možností pekne komplikuje život. Veď koľkokrát sa Vám už stalo, že ste stáli pred regálom v obchodnom dome či potravinách a nevedeli ste si vybrať z toľkého množstva ponúkaných produktov? Ak si chcete dnes vybrať z obšírnej ponuky, musíte jednotlivé produkty doslova prácne porovnávať. A hoci ešte stále doznieva posledná hospodárska kríza, najnižšia cena nie je jediným kritériom, ktoré ovplyvňuje zákazníkovo konečné rozhodnutie. Kvalita si naďalej drží svoju pozíciu. Tou najideálnejšou možnosťou však je, ak môžete získať kvalitu za nízku cenu. V tomto prípade je však potrebné ešte dôslednejšie porovnávanie a preverovanie. Aj preto je dobré, ak máte možnosť obrátiť sa na príslušného odborníka. A to platí aj pre PZP online a kalkulačku PZP.

Kalkulačka PZP – najobjektívnejší radca!

Vybrať si najvýhodnejšie a najlacnejšie povinné zmluvné poistenie je pre bežného človeka mimoriadne náročné. Musel by buď osobne navštíviť pobočky jednotlivých poisťovní alebo minimálne preskúmať ich internetové stránky o PZP online, vyplniť množstvo údajov a zložito ich porovnávať. Pričom vzhľadom na spomínané nadštandardné produkty sa môže ľahko pomýliť a porovnávať odlišné produkty, teda jablká s hruškami. Práve preto začal v roku 2007 svoje služby poskytovať prvý slovenský porovnávač pre porovnanie pzp, tzv. kalkulačka PZP. Na stránke spoločnosti Netfinancie, ktorú založili dlhoroční skúsení odborníci z oblasti poisťovníctva, získate radu, ktorú potrebujete!

Porovnávač, nazývaný aj „kalkulačka PZP“ je nástroj, ktorý záujemcu o PZP online zbaví všetkých starostí s výberom poistenia. Okrem ušetrených peňazí, ktoré v mnohých prípadoch dosahujú stovky Eur, si zákonné poistenie uzatvoríte pohodlne bez stresu, cestovania alebo chodenia po pobočkách poisťovní. Vašou poisťovacou pobočkou bude Váš domov alebo kancelária.

Ako kalkulačka PZP funguje?

Po tom, ako do kalkulačky pre porovnanie PZP zadáte základné údaje o sebe a vozidle, potrebné pre výpočet PZP online, v prehľadnej tabuľke sa Vám zobrazia všetky poisťovne a ich ceny povinného zmluvného poistenia. Súčasťou týchto cien sú automaticky aj aktuálne zľavy a bonusy, ktoré poisťovne práve poskytujú. Zároveň si môžete pozrieť podrobné informácie o poistení a jeho podmienkach, ako aj informácie o samotnej poisťovni. Keďže ide o zodpovednostné poistenie, ktoré nahrádza škodu tretím osobám, logicky si klienti  najčastejšie vyberajú to najlacnejšie PZP. Vďaka porovnaniu cien v kalkulačke ho majú jednoducho k dispozícii. Samozrejmou súčasťou poistnej kalkulačky pre povinné zmluvné poistenie nie je len výpočet PZP, ale aj možnosť okamžite si uzatvoriť PZP online. Ak ste si už vybrali konkrétne poistenie, po kliknutí naň sa objaví formulár, do ktorého vyplníte potrebné údaje o sebe a vozidle, tak ako keby ste vyplňovali bežnú papierovú poistnú zmluvu. Po vyplnení formulára odošlete objednávku poistenia do klientskeho centra . E-mailom obdržíte potvrdenie o uzatvorení zmluvy o PZP online. Skúsení pracovníci Vám pripravia originálnu poistnú zmluvu, zelenú kartu a iné náležitosti poistnej zmluvy, ktoré obdržíte do 24 hodín prvou triedou. V prípade, ak potrebujete PZP súrne, môžete využiť PZP online alebo službu Expres a obdržať naskenovanú poistnú zmluvu e-mailom do dvoch hodín.

Ochrana údajov v kalkulačke PZP je zabezpečená

Ak sa bojíte zneužitia osobných údajov – nemusíte! Všetky údaje, ktoré zadávate do formulára sú pri odosielaní kryptované najvyššou úrovňou kryptovacieho kódu, ktorá zabezpečí, že sa k nim nemôžu dostať žiadne neoprávnené subjekty. Túto najvyššiu úroveň bezpečnosti potvrdzuje Medzinárodný bezpečnostný certifikát spoločnosti GeoTrust SSL.

2011 - 2018 © kalkulackapzp.sk